Zmiany w VAT 2021 r.

Zmiany w podatku VAT 2021 i w podatku akcyzowym

W podatku VAT w 2021 r. oraz podatku akcyzowym czeka nas również dużo zmian, które aktualnie jeszcze w większości są w fazie projektów, a będą to:

 1. Zmiany w VAT od zakupów na chińskich portalach (projekt)
 2. Krajowy System e-Faktur (projekt)
 3. Ustrukturyzowane faktury (projekt)
 4. Przedłużone stosowanie PKWIU od niektórych towarów (projekt)
 5. Pakiet Slim VAT (prace w Senacie)
 6. Kasy online dla kolejnych przedsiębiorców
 7. Zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (split payment) (projekt)
 8. Status podatnika bezgotówkowego (projekt)
 9. Paragon z NIP na dłużej poza JPK (projekt)
 10. Centralny rejestr podmiotów akcyzowych – od 1 lutego 2021 r.

Dodatkowo stawki VAT zostaną utrzymane na poziomie 23% i 8% w 2021 r.

Slim VAT

Od stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy upraszczające i unowocześniające rozliczanie VAT przez podatników, tzw. Slim VAT.

Zmiany obejmą:

 1. prostsze fakturowanie,
 2. ułatwienia dla eksporterów,
 3. wspólne zasadny przeliczania kursów walut w VAT i PIT/CIT
 4.   pakiet korzyści finansowych dla przedsiębiorców.

Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach, m.in. zmiany wprowadzane w Tax Free.

Zmiany w VAT od zakupów na chińskich portalach

Od 1 lipca 2021 zakupy na AliExpress, Wish, Amazon i eBay zostaną objęte podatkiem VAT.

Główne zmiany w zakresie pakietu e-commerce, które wejdą w życie 1 lipca 2021 r., obejmują m.in.:

 1. likwidację w całej Unii Europejskiej zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro,
 2. znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop,
 3. nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających, poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. internetowa platforma handlowa, portalu, itp.), dokonanie na terytorium UE:
 • sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości  nieprzekraczającej 150 euro,
 • dostawy towarów na rzecz konsumentów.

Konsumenci będą musieli zapłacić podatek VAT od każdego towaru znajdującego się w przesyłce pocztowej, która jest przedmiotem importu. W przypadku chęci zastosowania obniżonej stawki, właściwej dla importowanego towaru konieczne będzie złożenie zgłoszenia celnego.

Więcej na ten temat w artykule ,,VAT od zakupów na chińskich platformach sprzedażowych”.