“2 marca 2020 r. to ostateczny termin na złożenie zeznania podatkowego PIT-28 i PIT-28S za 2019 r. To ważna informacja dla tych, którzy przychody z najmu mieszkania lub działalności gospodarczej rozliczają ryczałtem.

Większość podatników musi rozliczyć PIT za 2019 r. najpóźniej do 30 kwietnia 2020 r. Osoby zobowiązane do złożenia PIT-28 albo PIT-28S powinny jednak zrobić wcześniej. Ustawa daje im czas do końca lutego, ponieważ jednak w tym roku będzie to sobota, zgodnie z ordynacją podatkową termin przesuwa się na najbliższy poniedziałek, a więc 2 marca 2020 r.
Kto musi składać PIT-28 lub PIT-28S

PIT-28 jest przeznaczony dla ryczałtowców, a więc osób fizycznych osiągających przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Składają go m.in.:

  • przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem w formie ryczałtu, prowadzący działalność jednoosobowo albo w formie spółki cywilnej albo jawnej;
  • właściciele nieruchomości, którzy wybrali ryczałt jako formę opodatkowania przychodów z prywatnego najmu lub dzierżawy;
  • rolnicy, jeśli są zobowiązani do zapłaty 2-procentowego podatku od przychodów z tzw. rolniczego handlu detalicznego.

PIT-28S jest zaś przeznaczony dla opodatkowanych ryczałtem przedsiębiorstw w spadku. Taki druk musi złożyć zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa lub osoba wykonująca czynności zachowawcze za zmarłego przedsiębiorcę.

Wielu podatników dawniej musiało dołączać do PIT-28 informację PIT-28/A. Ten załącznik w 2020 r. już nie obowiązuje. Podatnik prowadzący działalność w formie spółki nadal powinien dołączyć informację PIT-28/B.

Druków PIT-28 i PIT-28S, w odróżnieniu od niektórych formularzy, nie można wypełniać wspólnie z małżonkiem. Nie uwzględnia się na nich dochodów z innych źródeł, które należy rozliczyć na osobnym formularzu. Podatnik, który pracuje na etacie i jednocześnie dorabia na najmie mieszkania, powinien więc osobno rozliczyć najem na PIT-28 (do 2 marca) i dochody z umowy o pracę na PIT-37 (do końca kwietnia).”

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/1455133,pit-28-do-kiedy-zlozyc-dla-kogo-termin.html?fbclid=IwAR3nfpUhx1XcY8ru3CFpKTiRitIQqViaRmTYtC3vkLuKh9CRw8Xm6ePRqe0