Płaca minimalna w 2021 r. wzrośnie. Na podwyżce zarobi państwo

Płaca minimalna w 2021 r. wzrośnie. Na podwyżce zarobi państwo

Najniższa płaca dla pracowników w 2021 r. wyniesie 2,8 tys. zł miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych – 18,30 zł. 

Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Trafił on już do przyśpieszonych konsultacji społecznych (związki zawodowe i organizacje pracodawców mogą zgłaszać swoje uwagi do 26 sierpnia).

żródło: gazetaprawna.pl