463232-PFPECI-830

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ, KSIĄŻKA PRZYCHODÓW

Oferujemy szeroki wachlarz profesjonalnych usług księgowych zarówno dla dużych przedsiębiorstw prowadzących księgi handlowe jak i dla jednoosobowych działalności gospodarczych, które rozliczane są za pomocą podatkowej książki przychodów i rozchodów, karty podatkowej lub ryczałtu. Wiemy ile wątpliwości pojawia się z formalnościami dotyczącymi prowadzenia własnej firmy, dlatego nasi specjaliści zajmują się prowadzeniem księgowości firm z każdej branży.

1

KSIĘGOWOŚĆ PEŁNA:

 • opracowanie i zastosowanie Zakładowego Planu Kont dostosowanego dla potrzeb i specyfiki działalności przedsiębiorstwa
 • prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych w księgach rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży, zakupów, środków trwałych i wyposażenia oraz plan amortyzacji 
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od PIT, CIT
 • kontrola należności i zobowiązań
 • opracowanie miesięcznych wyników bieżącej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
 • przygotowanie obowiązkowych sprawozdań finansowych
 • przygotowanie zestawień, raportów oraz wydruków zapisów księgowych dla potrzeb osób zarządzających przedsiębiorstwem
 • prezentacja sytuacji materialnej i wyniku finansowego przedsiębiorstwa
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS z zakresu finansowo-księgowego
 • współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi

KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE:

Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 • prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych w podatkowej książce przychodów i rozchodów
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L
 • kontrola należności i zobowiązań
 • opracowanie miesięcznych wyników bieżącej sytuacji ekonomicznej firmy
 • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS z zakresu finansowo-księgowego
 • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta
 • współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 • prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT 28
 • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS z zakresu finansowo-księgowego
 • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta
 • współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi