“Przez wadliwe przepisy wprowadzające „białą listę” podatników polscy przedsiębiorcy mogą mieć problem z zakwalifikowaniem jako koszt uzyskania przychodu transakcji zrealizowanych przez PayU czy DotPay. Nie wspominając o tych opłaconych kartą kredytową

Dyskusyjny zapis znalazł się w nowelizacji ustawy o VAT z 12 kwietnia 2019 r., podaje „Dziennik Gazeta Prawna”. Zgodnie z jej zapisami od 1 września 2019 roku rusza rejestr czynnych podatników VAT, tzw. biała lista. Listę prowadzi szef Krajowej Administracji Skarbowej. Znajdują się na niej numery rachunków bankowych, które przedsiębiorcy zgłaszają skarbówce lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wprowadzone regulacje miały na celu ograniczenie ryzyka transakcyjnego. Dlatego też począwszy od 1 stycznia 2020 roku transakcji przekraczających 15 tys. zł, które wpłyną na inny rachunek niż ten znany fiskusowi, nie będzie można zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodu.

Problem w tym, że przedsiębiorcy nie zawsze są w stanie ustalić rachunek kontrahenta. Tak dzieje się w przypadku płatności za pośrednictwem znanych serwisów internetowych typu PayPal albo kart kredytowych.

Okazuje się jednak, że to nie jedyny problem z ministerialną „białą listą” podatników. Cytowani przez „DGP” eksperci wskazują, że nowy interfejs do sprawdzania kontrahentów ma mieć ustalony limit 30 zapytań. W takiej sytuacji najbardziej stratne okażą się duże podmioty gospodarcze.

Resort finansów zapewnia, że zna problem, a przepisy dostosuje.”