Kiedy można uznać badania lekarskie z poprzedniej pracy jako aktualne u nowego pracodawcy?

Kiedy można uznać badania lekarskie z poprzedniej pracy jako aktualne u nowego pracodawcy?

Kluczowa jest tu weryfikacja warunków pracy, które wynikają ze skierowania. Pracownika nie trzeba wysyłać do lekarza medycyny pracy, jeżeli ryzyko występujące w starym i nowym miejscu pracy są tożsame.

Częste zmiany pracy przez pracowników coraz częściej powodują sytuacje, w których kolejny pracodawca nie chce przeprowadzać badań wstępnych, lecz woli przejąć badania od poprzedniego pracodawcy. Przepisy umożliwiają to od lat, określając warunki niezbędne w tym zakresie, do których należy:

1) przerwa pomiędzy zatrudnieniem wynosząca do 30 dni,

2) aktualność orzeczenia lekarskiego od poprzedniego pracodawcy, oraz

3) potwierdzenie przez nowego pracodawcę, że warunki opisane w skierowaniu na badania lekarskie od jego poprzednika odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

Wyjątkiem od powyższej reguły jest zatrudnianie pracowników do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, gdyż w takich przypadkach zawsze istnieje konieczność przeprowadzenia badań wstępnych.

Ze względu na coraz bardziej specjalistyczne nazwy stanowisk i różne zasady obowiązujące w poszczególnych organizacjach pojawiło się w praktyce pytanie, czy powyższa procedura dotyczy tylko przypadków, gdy orzeczenie lekarskie przyniesione przez pracownika potwierdza zdolność do wykonywania pracy na stanowisku dokładnie o takiej samej nazwie, jakie będzie teraz zajmował, czy też nazwy stanowisk pracy mogą się różnić. W odpowiedzi na tak postawione pytanie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zajęło stanowisko elastyczne, dopuszczające różnice w nazwach, kładąc jednocześnie nacisk na warunki pracy panujące na danym stanowisku. Resort podkreśla, że jest to dobrowolna decyzja pracodawcy, a więc pracownik nie może odmówić odbycia badań wstępnych, gdyby pracodawca jednak podjął decyzję o przeprowadzeniu badań mimo ciągle ważnych badań na analogicznym stanowisku przyniesionych od poprzedniego pracodawcy.

Źródło: gazetaprawna.pl