W trakcie działań pracownika może zdarzyć się okres chorobowy. Nie jest on wówczas zdolny do wykonywania swoich obowiązków, dlatego przełożony musi zdecydować o urlopie chorobowym. Okres ten również wliczany jest do wypłaty, jednak na trochę innych zasadach. Komu należy się wynagrodzenie chorobowe? I w jaki sposób się je nalicza? O tym w dalszej treści artykułu…

Kiedy wynagrodzenie chorobowe, a kiedy zasiłek?

Wynagrodzenie chorobowe to świadczenie, które wypłacane jest przez maksymalnie 33 dni niezdolności do pracy. Świadczenie należy się za każdy dzień pracowniczy, który zatrudniony spędza na rekonwalescencji z wyłączeniem dni wolnych.

W przypadku problemów zdrowotnych, które trwają łącznie dłużej niż 33 dni, pracownik ma prawo do pobierania zasiłku. Jest on wypłacany na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W przypadku wystąpienia choroby zawodowej czy wypadku podczas pracy zatrudniony nabywa prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Komu przysługuje wynagrodzenie chorobowe?

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, każdemu pracownikowi, z wyłączeniem zleceniobiorców, osób zatrudnionych na umowę o dzieło czy prowadzących działalność gospodarczą, przysługuje prawo do wynagrodzenia chorobowego. Jest ono wypłacane bezpośrednio przez przedsiębiorstwo. Warto jednak podkreślić, że chorobowe przysługuje na ograniczony czas w ciągu roku kalendarzowego:

  • w przypadku osób do 50 roku życia świadczenie wypłacane jest do 33 dni,
  • pracownicy po 50 roku mogą liczyć na wypłatę chorobowego przez 14 dni.

Prawo do wynagrodzenia chorobowego nabywa się już po 30 dniach zatrudnienia. Jest to tzw. okres wyczekiwania. Nie obowiązuje on jednak w przypadku:

  • absolwentów szkół i uczelni objętych ubezpieczeniem chorobowym,
  • osób z ubezpieczeniem obowiązkowym z minimum 10-letnim okresem ubezpieczenia,
  • funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy stali się pracownikami KRS,
  • osób ubezpieczonych i niezdolnych do pracy z powodu wypadku w drodze do, lub z pracy.

Jak obliczana jest składka?

Zgodnie z ustawą, wynagrodzenie chorobowe obliczane jest jako 80% standardowej pensji. Niekiedy pracodawca może jednak wprowadzić wyższe kwoty. 

Do obliczeń podstawy składki chorobowej brane jest średnie wynagrodzenie z roku poprzedzającego miesiąc, w którym pracownik poszedł na urlop. Chodzi tutaj o przychód po objęciu składek ubezpieczeniowych, które wynoszą 13,71% podstawy.

Uzyskany dochód roczny jest następnie dzielony przez liczbę miesięcy. W dalszej kolejności liczy się 80% z tak wyznaczonej podstawy i dzieli przez 30 dni. Wynik stanowi dzienną kwotę świadczenia, która mnożona jest przez cały okres chorobowy pracownika.