Dotacje na kapitał obrotowy dla osób samozatrudnionych, mikro i małych – nie dla wszystkich województw!

Dotacje na kapitał obrotowy dla osób samozatrudnionych, mikro i małych – nie dla wszystkich województw!

Wsparcie dla średnich firm będzie finansowane z funduszy europejskich z programów krajowych (POIR, POPW), a dla małych firm z regionalnych programów operacyjnych. Warunki pomocy mają być wspólne dla całej Polski. Uruchomienie planowane jest na początek czerwca. Wysokość wsparcia będzie zależała od wnioskowanego przez przedsiębiorcę okresu (do 3 miesięcy) i zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty. Dla osoby samozatrudnionej w ciągu 3 miesięcy kwota ta wyniesie około 23,5 tys. zł, a firma zatrudniająca dziewięciu pracowników będzie mogła pozyskać około 70,6 tys. zł w takim samym okresie. Decyzja o udziale w tej formie pomocy z RPO jest podejmowana w każdym województwie. To oznacza, że mogą być takie województwa, które nie będą korzystać z naszego schematu. O udzieleniu pomocy z RPO, a więc o funduszach dla mikrofirm i małych firm, będą decydować marszałkowie – mówi Zbigniew Przybysz z Biura Komunikacji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Kto będzie mógł otrzymać dotację?

By otrzymać dotację, niezbędne będzie wykazanie co najmniej 30-proc. spadku obrotów (w porównaniu do analogicznego okresu w ub. r.) za jeden dowolny miesiąc, licząc od 1 lutego 2020 r. Ma to być główne kryterium rozpatrywania wniosków. Wsparcie finansowe będzie wypłacane do wyczerpania środków, nie będzie list rankingowych. Pomimo że środków jest dużo – aż 3 mld zł – niewykluczone, że nie wszyscy z nich skorzystają. Obowiązywać ma zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.

Gdzie się ubiegać o dotacje?

Z pomocy w formie dotacji będą mogli skorzystać średni przedsiębiorcy z pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, którzy odnotowali niedobór lub brak płynności finansowej spowodowanej pandemią COVID-19. Ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) resort wygospodarował 500 mln zł.

Średni przedsiębiorcy z pozostałych regionów będą mogli skorzystać z dotacji w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR).W przypadku POPW i POIR wnioski o wsparcie będzie przyjmować Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Uruchomienie działania jest planowane na czerwiec, a pomoc przedsiębiorcom będzie udzielana do końca 2020 r. W puli są 2 mld zł. To największe do tej pory wsparcie z funduszy europejskich skierowane do przedsiębiorców, którzy zmagają się ze skutkami pandemii w swojej bieżącej działalności gospodarczej i mają trudności w utrzymaniu płynności finansowej. Wsparcie z dotacji na kapitał obrotowy – jak wyjaśnia MFiPR – będzie można łączyć z pożyczkami płynnościowymi, dostępnymi również w POIR.

Czy dotację otrzymają jednoosobowe działalności gospodarcze ?

Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy wnioskować będą natomiast w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). Obecnie województwa zadeklarowały 500 mln zł przeznaczonych na ten cel.Dotacje udzielane na podstawie know-how przygotowanego przez MFiPR będą rozliczane z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków. Ze wsparcia będą mogły skorzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Dotację będzie można przeznaczyć m.in. na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Obsługą wniosków dla średnich firm zajmie się PARP, natomiast dla tych mniejszych – instytucje wskazane przez samorządy.

Województwo śląskie:

„Jak dotąd, wszystkie środki dla przedsiębiorców dostępne w ramach RPO zostały skierowane na finansowanie śląskiego pakietu dla gospodarki i na obecną chwilę nie ma w regionie żadnych dodatkowych środków na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorców” – mówi Sławomir Gruszka, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Źródło:https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysly/-ratuj-biznes11/jak-otrzymac-23-tys-zl-dotacji-na-finansowanie-biezacych-potrzeb-firmy?hstr=1