KSIĘGOWOŚĆ
Czytaj więcej
KADRY I PŁACE (HR)
Czytaj więcej
DORADZTWO PODATKOWE I BIZNESOWE
Czytaj więcej
STARTUJ Z NAMI
Czytaj więcej
Poprzedni
Następny

Aktualności

Dotacje na kapitał obrotowy dla osób samozatrudnionych, mikro i małych – nie dla wszystkich województw!

Wsparcie dla średnich firm będzie finansowane z funduszy europejskich z programów krajowych (POIR, POPW), a dla małych firm z regionalnych programów operacyjnych. Warunki pomocy mają być wspólne dla całej Polski. Uruchomienie planowane jest na początek czerwca. Wysokość wsparcia będzie zależała od wnioskowanego przez przedsiębiorcę okresu (do 3 miesięcy) i zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty. Dla osoby samozatrudnionej w ciągu 3 miesięcy kwota ta wyniesie około 23,5 tys. zł, a firma zatrudniająca dziewięciu pracowników będzie mogła pozyskać około 70,6 tys. zł w takim samym okresie. Decyzja o udziale w tej formie pomocy z RPO jest podejmowana w każdym województwie. To oznacza, że mogą być takie województwa, które nie będą korzystać z naszego schematu. O udzieleniu pomocy z RPO, a więc o funduszach dla mikrofirm i małych firm, będą decydować marszałkowie – mówi Zbigniew Przybysz z Biura Komunikacji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Kto będzie mógł otrzymać dotację? By otrzymać dotację, niezbędne będzie wykazanie co najmniej 30-proc. spadku obrotów (w porównaniu do analogicznego okresu w ub. r.) za

czytaj więcej »