Ubezpieczenia

 | Księgowość | HR | Obsługa Prawna | Ubezpieczenia | Logistyka | Agencja Celna

Ubezpieczenia komunikacyjne:

Ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej w ruchu lądowym) -  ubezpieczenie obowiązkowe

Ubezpieczenia AC (Auto Casco) - czyli ubezpieczenie od wypadku bądź kradzieży - ubezpieczenie dobrowolne

NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) - czyli ubezpieczenie kierowcy i pasażerów - ubezpieczenie dobrowolne

Assistance - czyli pomoc w razie kolizji, awarii, wypadku ubezpieczenie dobrowolne

 

Ubezpieczenia majątkowe:
Ubezpieczenia majątkowe skupiają się głównie na zabezpieczeniu mienia w postaci mieszkania lub domu oraz wszystkich rzeczy ruchomych i nieruchomych które się w nim znajdują. Ubezpieczenie mienia można przede wszystkim wykupić na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych. możliwe jest również ubezpieczenie całego mienia ruchomego i nieruchomego znajdującego się w mieszkaniu/domu zarówno od kradzieży jak i od ognia i innych zdarzeń losowych.

 

Ubezpieczenia firmowe

Ubezpieczenia majątku firmowego to nie tylko ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ale również mienia od kradzieży (z włamaniem jak i od rabunku), OC pracodawcy, OC za produkt, mienia pracowniczego oraz innych dodatkowych rozszerzeń. 

Kompleksowe ubezpieczenie gwarantuje ochronę majątku firmy oraz zabezpiecza jej stabilne działanie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą się zdarzyć - niekoniecznie z naszej winy.

Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym

Ubezpieczenie kierowane jest do przewoźników wykonujących przewóz towarów zarówno w krajowym jak i międzynarodowym transporcie drogowym. Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika wynikające z zarobkowego przewozu towarów w transporcie drogowym. Zakres takiego ubezpieczenia obejmuje uszkodzenie pojazdu podczas transportu, kolizji czy też kradzieży przewożonego ładunku.

 

OC z tytułu wykonywania zawodu:
Istnieje również obowiązek ubezpieczenia się w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej lekarzy oraz biur rachunkowych. Przedmiotem ubezpieczenia jest zatem Odpowiedzialność Cywilna ubezpieczonego za szkody spowodowane w skutek wykonywania zawodu.

Ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej w ruchu lądowym) -  ubezpieczenie obowiązkowe

Ubezpieczenia AC (Auto Casco) - czyli ubezpieczenie od wypadku bądź kradzieży - ubezpieczenie dobrowolne

NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) - czyli ubezpieczenie kierowcy i pasażerów - ubezpieczenie dobrowolne

Assistance - czyli pomoc w razie kolizji, awarii, wypadku ubezpieczenie dobrowolne

 

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ, KSIĄŻKA PRZYCHODÓW

Oferujemy szeroki wachlarz profesjonalych usług księgowych zarówno dla dużych przedsiębiorstw prowadzących księgi handlowe jak i dla jednoosobowych działalności gospodarczych, które rozliczane są za pomocą podatkowej książki przychodów i rozchodów, karty podatkowej lub ryczałtu. Wiemy ile wątpliwości pojawia się z formalnościami dotyczącymi prowadzenia wsłasnej firmy, dlatego nasi specjaliści zajmują się prowadzeniem księgowości firm z każdej branży.

KADRY i PŁACE, AKTA PRACOWNICZE, BHP

W ramach naszych usług oferujemy usługi z zakresu HR, kompleksową obsługę kadr, płac, ubezpieczeń społecznych jak również prawidłowe zakładanie akt pracowniczych, a także przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP. Wyręczamy pracodawców od czasochłonnych i specjalistycznych działań związanych z zatrudnieniem pracowników. Na bieżąco szkolimy naszych specjalistów z przepisów prawa pracy, by wszelkie dokumenty były sporządzane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

DORADZTWO, WINDYKACJA, AUDYT

Jedną z usług oferowanych dla naszych klientów jest stała współpraca w zakresie bieżącej obsługi doradczej.
Jest to usługa o którą nasi klienci pytają najczęściej. Polega ona przede wszystkim na bieżącym reagowaniu na aktualne problemy prawno-podatkowe naszych klientów, ale nie tylko... doradzamy i pomagamy naszym klientom w zakładaniu działalności, przeprowadzamy audyty a także świadczymy usługi windykacyjne.

OC, AC, NNW, MAJĄTKOWE, FIRMOWE

Specjalizujemy się w doradztwie i sprzedaży ubezpieczeń zarówno dla osób fizycznych jak również firm. Wymogi rynku i klientów spowodowały rozwój działu ubezpieczeń co pozwoliło naszym specjalistom sprzedawać usługi ubezpieczeniowe różnego rodzaju. Pomagamy również w zakresie wypowiadania umów oraz wypełniamy formularze w przypadku przeniesienia ubezpieczenia do innego Towarzystwa Ubezpieczeń.Prowadzimy sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych oraz firmowych.

OBSŁUGA MAGAZYNÓW, DYSTRYBUCJA

Naszym klientom oferujemy usługi przeładunkowe oraz usługi magazynowania. Dzięki naszej ofercie, klient nie musi już martwić się o przeładunek towaru, jego przechowanie, lub wysyłkę towaru w partiach. Świadczymy również usługi polegające na rozformowywaniu oraz przepakowywaniu towaru do opakowań klienta, a nawet na wstępnej kontroli jakości. Jednocześnie kładziemy duży nacisk na ochronę danych i informacji handlowych związanych z dokumentacją towaru.

IMPORT / EXPORT, INTRASTAT

Dzięki własnej agencji celnej zapewniamy pełną obsługę celno-statystyczną naszych klientów. Dokonujemy odpraw celnych we wszystkich Oddziałach Celnych podległych pod Izbę Celną w Katowicach, w każdej procedurze celnej.Świadczymy usługi doradztwa celnego oraz reprezentujemy klienta w postępowaniach przed urzędem celnym. Zabezpieczamy należności celne zabezpieczeniem generalnym. Prowadzimy kompleksową obsługę zgłoszeń Intrastat