Oferta

 | Księgowość | HR | Obsługa Prawna | Ubezpieczenia | Logistyka | Agencja Celna

Księgowość szeroka oferta usług biura rachunkowego
 • prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
 • pełna księgowość - Księgi Handlowe
 • rozrachunki oraz rozrachunki walutowe
 • ewidencja VAT, obliczanie podatku, wystawianie deklaracji 
 • sprawozdania finansowe wykonywane przez Biegłego Rewidenta
 • oraz wiele innych profesjonalnych usług
Windykacja i monitoring należności obejmuje m.in.:
 • wezwania do zapłaty wykonywane bez udziału klienta
 • windykacja stała - pieczęć prewencyjna
 • monitoring należności oraz monity przedsądowe
 • procedury polubowne 
 • uproszczone dochodzenie należności na drodze sądowej 
 • oraz wiele innych profesjonalnych usług
Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej zawiera m.in.:
 • obliczanie wynagrodzeń pracowników i rozliczanie ewidencji czasu pracy
 • przygotowanie umów z pracownikami
 • prowadzenie akt pracowniczych
 • pośrednictwo w przekazywaniu wynagrodzenia
 • wykonywanie szkoleń BHP przez uprawnionego szkoleniowca
 • oraz wiele innych profesjonalnych usług
Usługi doradcze oraz prawne m.in.:
 • audyt optymalizacyjny działalności operacyjnej
 • opiniowanie oraz przygotowanie umów i kontraktów
 • założenie działalności gospodarczej i spółek kapitałowych
 • przygotowanie sprawy pod postępowanie sądowe
 • zastępstwo procesowe
 • oraz wiele innych profesjonalnych usług
Usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej m.in.:
 • wynajem adresu do celów rejestracji działalności gospodarczej
 • obsługa korespondencji przychodzącej oraz przesyłek kurierskich
 • tłumaczenia oraz tłumaczenia przysięgłe
 • archiwizowanie dokumentów oraz archiwizacja elektroniczna
 • odbiór oraz dostawa dokumentacji za pośrednictwem kuriera
 • oraz wiele innych profesjonalnych usług
Pełna obsługa ubezpieczeniowa:
 • realizowana dzięki własnej agencji ubezpieczeniowej www.taniapolisa.eu
Usługi agencji celnej, obsługa logistyczna i dystrybucyjna:
 • realizowane dzięki własnej agencji celnej i spedycji www.ruger.com.pl

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ, KSIĄŻKA PRZYCHODÓW

Oferujemy szeroki wachlarz profesjonalych usług księgowych zarówno dla dużych przedsiębiorstw prowadzących księgi handlowe jak i dla jednoosobowych działalności gospodarczych, które rozliczane są za pomocą podatkowej książki przychodów i rozchodów, karty podatkowej lub ryczałtu. Wiemy ile wątpliwości pojawia się z formalnościami dotyczącymi prowadzenia wsłasnej firmy, dlatego nasi specjaliści zajmują się prowadzeniem księgowości firm z każdej branży.

KADRY i PŁACE, AKTA PRACOWNICZE, BHP

W ramach naszych usług oferujemy usługi z zakresu HR, kompleksową obsługę kadr, płac, ubezpieczeń społecznych jak również prawidłowe zakładanie akt pracowniczych, a także przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP. Wyręczamy pracodawców od czasochłonnych i specjalistycznych działań związanych z zatrudnieniem pracowników. Na bieżąco szkolimy naszych specjalistów z przepisów prawa pracy, by wszelkie dokumenty były sporządzane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

DORADZTWO, WINDYKACJA, AUDYT

Jedną z usług oferowanych dla naszych klientów jest stała współpraca w zakresie bieżącej obsługi doradczej.
Jest to usługa o którą nasi klienci pytają najczęściej. Polega ona przede wszystkim na bieżącym reagowaniu na aktualne problemy prawno-podatkowe naszych klientów, ale nie tylko... doradzamy i pomagamy naszym klientom w zakładaniu działalności, przeprowadzamy audyty a także świadczymy usługi windykacyjne.

OC, AC, NNW, MAJĄTKOWE, FIRMOWE

Specjalizujemy się w doradztwie i sprzedaży ubezpieczeń zarówno dla osób fizycznych jak również firm. Wymogi rynku i klientów spowodowały rozwój działu ubezpieczeń co pozwoliło naszym specjalistom sprzedawać usługi ubezpieczeniowe różnego rodzaju. Pomagamy również w zakresie wypowiadania umów oraz wypełniamy formularze w przypadku przeniesienia ubezpieczenia do innego Towarzystwa Ubezpieczeń.Prowadzimy sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych oraz firmowych.

OBSŁUGA MAGAZYNÓW, DYSTRYBUCJA

Naszym klientom oferujemy usługi przeładunkowe oraz usługi magazynowania. Dzięki naszej ofercie, klient nie musi już martwić się o przeładunek towaru, jego przechowanie, lub wysyłkę towaru w partiach. Świadczymy również usługi polegające na rozformowywaniu oraz przepakowywaniu towaru do opakowań klienta, a nawet na wstępnej kontroli jakości. Jednocześnie kładziemy duży nacisk na ochronę danych i informacji handlowych związanych z dokumentacją towaru.

IMPORT / EXPORT, INTRASTAT

Dzięki własnej agencji celnej zapewniamy pełną obsługę celno-statystyczną naszych klientów. Dokonujemy odpraw celnych we wszystkich Oddziałach Celnych podległych pod Izbę Celną w Katowicach, w każdej procedurze celnej.Świadczymy usługi doradztwa celnego oraz reprezentujemy klienta w postępowaniach przed urzędem celnym. Zabezpieczamy należności celne zabezpieczeniem generalnym. Prowadzimy kompleksową obsługę zgłoszeń Intrastat