Obsługa prawna

 | Księgowość | HR | Obsługa Prawna | Ubezpieczenia | Logistyka | Agencja Celna

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI:

Oferujemy kompleksową pomoc przy zakładaniu firmy tj: doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej i sposobu opodatkowania, oraz opracowanie umowy spółki.

Zakładanie spółek osobowych: spółka jawna, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka komandytowa.

Zakładanie spółek kapitałowych: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestracje:
   • Rejestracja przedsiębiorców, aktualizacja danych - wnioski CEDG-1,
   • Rejestracja i aktualizacja danych w Urzędzie Statystycznym - wnioski RG-1,
   • Rejestracje, aktualizacje, pełnomocnictwa w Urzędzie Skarbowym,
   • Rejestracje, aktualizacje, pełnomocnictwa w ZUS,
   • Rejestracja spółek w KRS.
 
WINDYKACJA:

Płynność finansowa to podstawa sprawnego działania każdego przedsiębiorstwa. Naszym Klientom oferujemy kompleksową usługę odzyskiwania wierzytelności. Wykonując działania dbamy o pozytywny wizerunek kontrahenta, indywidualnie podchodząc do każdego zlecenia, pilnując najwyższego poziomu usług. Łączymy profesjonalizm, szybkość i skuteczność w działaniu. Na życzenie kontrahenta zlecimy także kancelarii prawnej obsługę postępowania sądowego i komorniczego wskazanych spraw.

 

1) Pieczęć windykacyjna
Wykorzystywanie pieczęci windykacyjnej ma na celu zdyscyplinowanie kontrahentów do regulowania wszelkich płatności w wyznaczonym terminie oraz w celu poinformowania o konsekwencjach wynikających z opóźnień w zapłacie.
To sprawdzone narzędzie skłaniające kontrahentów do terminowego regulowania należności. Przystawienie pieczęci na wystawianych fakturach, notach odsetkowych czy też wezwaniach do zapłaty informuje, że w razie braku zapłaty w terminie, dług zostanie przekazany firmie windykacyjnej. Pieczęć została zaprojektowana w taki sposób, aby przyciągnąć uwagę płatnika. Czerwony kolor czcionki  pojawiający się na fakturze powoduje, że jest ona bardzo widoczna.


2) Monitoring należności

Monitoring należności prowadzony jest w dwóch etapach:
- przed upływem terminu płatności -kontakt telefoniczny z kontrahentem odbywa się jeszcze przed nadejściem terminu zapłaty, np. na 2-5 dni przed terminem płatności. W trakcie rozmowy telefonicznej kontrahent zostaję poinformowany o wystawionej fakturze na określoną kwotę oraz o zbliżającym się terminie zapłaty. Przypomnienie o terminie płatności ma cel prewencyjny i zapobiega opóźnieniom w regulowaniu należności.
- monitoring należności z bardzo krótkim okresem przeterminowania - dotyczy sytuacji, gdy dłużnik zalega z zapłatą należności nie dłużej niż 30 dnia od upływu wymagalności.

 

3) Postępowanie sądowe i egzekucyjne
Postępowanie Sądowe i Egzekucyjne następuje po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości w postępowaniu polubownym. Skierowanie pozwu do właściwego sądu umożliwia uzyskanie tytułu wykonawczego, który jest podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej. Dzięki prawidłowemu nadzorowi przebiegu postępowania egzekucyjnego możliwe jest skuteczne i szybkie odzyskanie należności. 

 

DORADZTWO

Dzięki doświadczeniu i bieżącym szkoleniom,oferujemy naszym Klientom kompleksowe rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo podatkowe, finansowe oraz prawne, jak również realizację zamierzonych celów biznesowych.

Celem bieżącego doradztwa podatkowego jest wspomaganie klientów w zakresie podatkowych aspektów zarządzania oraz w zakresie prawidłowego i rzetelnego wykonania obowiązków podatkowych.
 Dokonujemy zarówno oceny skutków prawnych i podatkowych (w ramach wszystkich zobowiązań podatkowych), jak również bilansowych oraz biznesowych. Na bieżąco analizujemy każdy dokument i proponujemy różne rozwiązania.
 
Działania optymalizacyjne dotyczą zarówno stałych elementów procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwach, m.in. dostaw towarów, działań marketingowych, inwestycji i remontów, wynagrodzeń pracowników, jak również działań jednorazowych, w tym np. przedsięwzięć inwestycyjnych, nowych sposobów promocji czy umów z nowym kontrahentem.
 
AUDYT
Audyt podatkowy to kompleksowe badanie prawidłowości rozliczeń podatkowych w celu zdiagnozowania i ograniczenia lub wyeliminowania nieprawidłowości i związanych z nimi potencjalnych ryzyk podatkowych. Ponadto, audyt podatkowy jest niezwykle skutecznym narzędziem optymalizacji obciążeń podatkowych, stwarzającym realną możliwość poprawienia wyniku finansowego.

W trosce o najwyższą jakość usług, prace w zakresie audytu podatkowego realizowane są przez doświadczony zespół doradców podatkowych i biegłych rewidentów w oparciu o własną metodę.

Audyt zostaje zakończony przekazaniem klientowi wyczerpującego raportu.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ, KSIĄŻKA PRZYCHODÓW

Oferujemy szeroki wachlarz profesjonalych usług księgowych zarówno dla dużych przedsiębiorstw prowadzących księgi handlowe jak i dla jednoosobowych działalności gospodarczych, które rozliczane są za pomocą podatkowej książki przychodów i rozchodów, karty podatkowej lub ryczałtu. Wiemy ile wątpliwości pojawia się z formalnościami dotyczącymi prowadzenia wsłasnej firmy, dlatego nasi specjaliści zajmują się prowadzeniem księgowości firm z każdej branży.

KADRY i PŁACE, AKTA PRACOWNICZE, BHP

W ramach naszych usług oferujemy usługi z zakresu HR, kompleksową obsługę kadr, płac, ubezpieczeń społecznych jak również prawidłowe zakładanie akt pracowniczych, a także przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP. Wyręczamy pracodawców od czasochłonnych i specjalistycznych działań związanych z zatrudnieniem pracowników. Na bieżąco szkolimy naszych specjalistów z przepisów prawa pracy, by wszelkie dokumenty były sporządzane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

DORADZTWO, WINDYKACJA, AUDYT

Jedną z usług oferowanych dla naszych klientów jest stała współpraca w zakresie bieżącej obsługi doradczej.
Jest to usługa o którą nasi klienci pytają najczęściej. Polega ona przede wszystkim na bieżącym reagowaniu na aktualne problemy prawno-podatkowe naszych klientów, ale nie tylko... doradzamy i pomagamy naszym klientom w zakładaniu działalności, przeprowadzamy audyty a także świadczymy usługi windykacyjne.

OC, AC, NNW, MAJĄTKOWE, FIRMOWE

Specjalizujemy się w doradztwie i sprzedaży ubezpieczeń zarówno dla osób fizycznych jak również firm. Wymogi rynku i klientów spowodowały rozwój działu ubezpieczeń co pozwoliło naszym specjalistom sprzedawać usługi ubezpieczeniowe różnego rodzaju. Pomagamy również w zakresie wypowiadania umów oraz wypełniamy formularze w przypadku przeniesienia ubezpieczenia do innego Towarzystwa Ubezpieczeń.Prowadzimy sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych oraz firmowych.

OBSŁUGA MAGAZYNÓW, DYSTRYBUCJA

Naszym klientom oferujemy usługi przeładunkowe oraz usługi magazynowania. Dzięki naszej ofercie, klient nie musi już martwić się o przeładunek towaru, jego przechowanie, lub wysyłkę towaru w partiach. Świadczymy również usługi polegające na rozformowywaniu oraz przepakowywaniu towaru do opakowań klienta, a nawet na wstępnej kontroli jakości. Jednocześnie kładziemy duży nacisk na ochronę danych i informacji handlowych związanych z dokumentacją towaru.

IMPORT / EXPORT, INTRASTAT

Dzięki własnej agencji celnej zapewniamy pełną obsługę celno-statystyczną naszych klientów. Dokonujemy odpraw celnych we wszystkich Oddziałach Celnych podległych pod Izbę Celną w Katowicach, w każdej procedurze celnej.Świadczymy usługi doradztwa celnego oraz reprezentujemy klienta w postępowaniach przed urzędem celnym. Zabezpieczamy należności celne zabezpieczeniem generalnym. Prowadzimy kompleksową obsługę zgłoszeń Intrastat